Strona głównatechnologiaGSM. Europejski standard telefonii komórkowej.

GSM. Europejski standard telefonii komórkowej.

AUTOR

Kategorie

Skrót GSM oznacza globalny system komunikacji mobilnej. Jest to standard protokołów cyfrowych sieci komórkowych drugiej generacji nazwanej w skrócie 2G. Opracował go Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) i jest on wykorzystywany w urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe oraz tablety. W 2010 roku 2G, został uznany za globalny standard telekomunikacji mobilnej. Obliczono, że w tym czasie GSM osiągnął 90% udziału w rynku i działał w ponad 193 krajach na świecie.

Pierwowzór sieci 2G, to analogowa sieć telefonów komórkowych pierwszej generacji – 1G. Odpowiedzialny za nią standard, opisuje cyfrową sieć z komutacją obwodów zoptymalizowaną pod kątem pełnodupleksowej telefonii głosowej. Do standardu 1G, dodano transmisję danych z komutacją łączy, transport pakietowy General Packet Radio Service (GPRS) oraz Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).

CZYM JEST GSM ORAZ STANDARDY PROTOKOŁU PODPISANEGO W EUROPIE.

Kolejnym dokonanie Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych, było opracowanie standardu trzeciej i czwartej generacji dla telefonów mobilnych trzy oraz 4G. Dziś mamy do czynienia z generacją 5G, która nie stanowi części standardu GSM. Zatem ETSI, nie ma już z nią nic wspólnego. Co sugeruje, że obecnie mamy do czynienia z zupełnie nową technologią w zakresie rozumienia telefonii komórkowej. Niemniej do dziś dnia GSM, jest znakiem towarowym należącym do Stowarzyszenia GSM. Nazwa ta, odnosi się również do kodeka głosowego Full Rate. Gdyby nie mikrofon, telefon prawdopodobnie nie mógłby zaistnieć. Przez krótki okres czasu, określenie GSM na obszarze całej Europy, używano jako rodzaj ogólnego określenia telefonu mobilnego.

W 1983 roku, Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, powołała do życia komitet znany pod nazwą GSM, Group Special Mobile, który w znaczący sposób wpłynął na rozwój narodzonego w Europie, konceptu łączności telefonicznej przy wykorzystaniu jej najnowszych standardów telekomunikacyjnych. Grupa wsparcia powołana przez komitet GSM miała swoją siedzibę w Paryżu. Silna motywacja zespołu skupionego wokół cyfryzacji telefonii komórkowej, sprawiła że udało się opracować jej uznane na świecie standardy GSM.

W 1987 roku, na konferencji w Kopenhadze, przedstawiciele 13 krajów Europy, podpisali protokół ustaleń, dotyczący opracowania i wdrożenia wspólnego systemu telefonii komórkowej. Od tego dnia przepisy wdrożone dla GSM w Unii Europejskiej stały się obowiązkowymi standardami dla państw podpisanego wówczas paktu konsolidacyjnego. Decyzja o opracowaniu standardu kontynentalnego ostatecznie zaowocowała ujednoliconą otwartą siecią, która była większa niż w Stanach Zjednoczonych.

PRAWO I DALSZY PROCES ROZWOJU TECHNOLOGII GSM.

W lutym 1987 roku Europa wyprodukowała pierwszą uzgodnioną specyfikację techniczną GSM. W maju ministrowie z czterech dużych krajów UE ugruntowali swoje polityczne poparcie dla GSM w Deklaracji z Bonn w sprawie globalnych sieci informacyjnych, a protokół ustaleń GSM został przedłożony do podpisu we wrześniu. Protokół ustaleń przyciągnął operatorów komórkowych z całej Europy, którzy zobowiązali się do inwestowania w nowe sieci GSM w ambitnym wspólnym terminie.

Author

Udostępnij