Strona głównatechnologiaNarzędzia IT i ich zastosowanie w biznesie

Narzędzia IT i ich zastosowanie w biznesie

AUTOR

Kategorie

Rosnące znaczenie narzędzi informatycznych w działalności biznesowej powoduje wzrost znaczenia wszelkich działań związanych z zapewnieniem należytego poziomu bezpieczeństwa IT. Kluczowa staje się ochrona systemów biznesowych o najważniejszym znaczeniu dla prowadzonego biznesu. W ostatnich latach notowany jest przecież znaczący wzrost ilości oraz skali ataków informatycznych wymierzonych pośrednio lub bezpośrednio w kradzież informacji biznesowych. Potwierdzają to światowe analizy bezpieczeństwa IT. Zmiana rodzajów zagrożeń informatycznych, z jakimi muszą radzić sobie nowoczesne organizacje biznesowe wynika także z ogromnego wzrostu skali wykorzystania narzędzi IT. Jest też związana z wdrażaniem nowych metod oraz sposobów wykorzystania rozwiązań informatycznych.

Odpowiedzialność za biznes

W obecnych realiach biznesowych potrzebne staje się wdrożenie kompleksowych rozwiązań pozwalających skutecznie wychwytywać potencjalne zagrożenia i systematycznie podnosić poziom bezpieczeństwa informacyjnego. Bezpieczeństwo powinno być przy tym rozumiane dwuznacznie – jako ochrona systemów oraz informacji. Zarządzanie tymi obszarami wymaga nieco innego podejścia. Bezpieczeństwo systemów rozumiane powinno być jako dążenie do zapewnienia nieprzerwanego działania systemów IT oraz ich dostępności dla użytkowników. Ochrona informacji natomiast to stałe monitorowanie efektywności wdrożonych w firmie zabezpieczeń, a także wszelkich zdarzeń niosących znamiona ataku.

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Zmienia się też charakter firmowych środowisk IT. Do przeszłości odchodzą zamknięte, hermetyczne systemy. Ich miejsce zajmują nowoczesne modele i otwarte, szeroko zintegrowane rozwiązania. Chmura obliczeniowa, postępująca integracja oprogramowania i nowych kanałów wymiany informacji, czy rosnąca ilość wykorzystywanych w biznesie aplikacji webowych to tylko niektóre obszary wymagające nowego spojrzenia na bezpieczeństwo IT. Zarządzanie bezpieczeństwem w firmie staje się zagadnieniem trudniejszym także wraz z upowszechnianiem się rozwiązań mobilnych. Użytkownicy chcą w tabletach i telefonach mieć dostęp do określonych rodzajów informacji oraz aplikacji biznesowych. Co więcej, coraz częściej chodzi tu o sprzęt prywatny, nie objęty firmowymi politykami bezpieczeństwa.

Stabilne, bezpieczne środowisko biznesowe

W takich warunkach skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem wspierają m.in. testy penetracyjne wymierzone w serwisy oraz firmowe aplikacje internetowe, systemy mobilne, a także sieci wewnętrzne i zewnętrzne. Pomocne okazują się też inteligentne systemy bezpieczeństwa automatycznie wykrywające zachodzące w warstwie infrastruktury sieciowej zdarzenia odbiegające od stanu normalnego i filtrujące potencjalnie niebezpieczny ruch sieciowy. Administratorów wspierają także nowoczesne systemy monitorowania wyposażone w dynamiczne panele informacyjne i systemy alertów informujące o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach. Za pomocą scentralizowanych systemów administratorskich możliwe jest też zdalne zablokowanie dostępu dla poszczególnych użytkowników, a nawet wymazanie chronionych obszarów pamięci poszczególnych urządzeń firmowych.

Author

Udostępnij